Các đánh giá từ Khách hàng ảnh hưởng thế nào đến Quán?

Điểm trung bình đánh giá là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá phần vận hành của Quán trên ShopeeFood.
 

Nếu trung bình điểm đánh giá Quán của khách hàng trên ShopeeFood trong 30 ngày trước đó: 

- Nhỏ hơn 4.5, Quán mất danh hiệu Quán Yêu Thích của tháng

Xem thêm: Chính sách Quán Yêu Thích

 

(*) Lưu ý

Điểm đánh giá hiển thị trên ứng dụng ShopeeFood: là điểm trung bình của tất cả các đánh giá hợp lệ mà quán nhận được kể từ thời điểm Quán bắt đầu kinh doanh trên ShopeeFood.

- Điểm đánh giá trong phần vận hành để xét duyệt Quán Yêu Thích: là điểm trung bình của tất cả các đánh giá hợp lệ mà quán nhận được trong vòng 30 ngày trước đó.

Đánh dấu yêu thíchFavorite