Cách gửi báo cáo khi các chỉ tiêu xét duyệt chưa chính xác với hiệu quả hoạt động thực tế

Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, trạng thái Quán Yêu Thích sẽ được hệ thống cập nhật và ghi nhận trong mục Báo cáo trên Ứng dụng Shopee Partner. Nếu Quán có bất kỳ khiếu nại về kết quả này, vui lòng Gửi báo cáo tại BIỂU MẪU

Đối với các yêu cầu gửi sau ngày 5 hàng tháng, ShopeeFood rất tiếc chưa thể hỗ trợ kiểm tra và điều chỉnh kết quả của tháng vừa qua. 

Ví dụ: Đối tác cần hỗ trợ điều chỉnh danh hiệu Quán Yêu Thích cho tháng 3/2023, vui lòng Gửi báo báo trễ nhất là 23:59 ngày 05/03/2023 để được hỗ trợ.

Xem thêm: Chương trình Quán Yêu Thích ShopeeFood để hiểu thêm về các điều kiện và các đặc quyền của Quán Yêu Thích.
Đánh dấu yêu thíchFavorite