Gói tăng trưởng doanh thu cho Quán mới ShopeeFood là gì?

Gói tăng trưởng doanh thu cho Quán mới ShopeeFood là chương trình ưu đãi dành cho quán mới tham gia trên ShopeeFood, giúp tăng cơ hội bán hàng cho Quán thông qua việc hỗ trợ mã giảm giá và tăng độ hiển thị trong những tuần đầu lên ShopeeFood.

Xem thêm:
- Giới thiệu Gói tăng trưởng doanh thu cho Quán mới ShopeeFood 
 
Đánh dấu yêu thíchFavorite