Làm sao biết Quán của tôi đã đạt Quán Yêu Thích hay chưa?

Vào ngày 1 mỗi tháng, trạng thái Quán Yêu Thích sẽ được hệ thống cập nhật và ghi nhận trong mục ‘Báo cáo’ trên ứng dụng Shopee Partner

Bên dưới là hướng dẫn kiểm tra trạng thái Quán Yêu Thích trên Ứng dụng Shopee Partner
Quán Yêu Thích
Xem thêm Chương trình Quán Yêu Thích ShopeeFood để hiểu thêm về các điều kiện và các đặc quyền của Quán Yêu Thích. 

Đánh dấu yêu thíchFavorite