Những trường hợp nào đánh giá từ Khách hàng sẽ bị ẩn?

ShopeeFood luôn nỗ lực để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng và công bằng cho cả Quán và Khách hàng.

Đánh giá từ Khách hàng sẽ bị ẩn đi trên trang đánh giá Quán nếu có nội dung bao gồm một trong các đặc điểm sau:
- Chứa ngôn từ không phù hợp (Ví dụ: từ ngữ tục tĩu, lăng mạ)
- Chứa thông tin cá nhân (Ví dụ: địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng)
- Có nhiều kí tự, từ ngữ lặp đi lặp lại nhiều lần mà không có ý nghĩa
- Có nội dung và hình ảnh không liên quan đến món/ dịch vụ của Quán
- Nội dung đánh giá không trùng khớp với yêu cầu đơn hàng

Ví dụ: 
đánh giá không phù hợp đã bị ẩn


 
Đánh dấu yêu thíchFavorite