Thêm hoặc chỉnh sửa Topping cho món

1. Quy trình thêm/chỉnh sửa Topping cho món

quy trình thêm/chỉnh sửa topping cho món

2. Dành cho Đối tác sử dụng Ứng dụng Shopee Partner

2.1 Tạo Topping2.2 Liên kết Topping cho món


2.3 Chỉnh giá Topping đang liên kết


2.4 Xóa Topping đã liên kết

3. Dành cho Đối tác sử dụng Ứng dụng ShopeeFood Merchant

3.1 Tạo Topping & liên kết Topping

Đối tác có nhu cầu tạo Topping hoặc liên kết Topping với món, vui lòng gửi yêu cầu tại BIỂU MẪU 1 để ShopeeFood hỗ trợ cập nhật và phản hồi kết quả qua email trong vòng 48h.

3.2 Chỉnh giá Topping đang liên kết

Trường hợp Quán cần chỉnh sửa giá Topping hãy gửi yêu cầu tại BIỂU MẪU 2 để ShopeeFood hỗ trợ cập nhật.

3.3 Xóa Topping đã liên kết

tắt topping đã được liên kết với món

Ngoài ra, Quán cũng có thể gửi email tìm kiếm sự trợ giúp từ Đội ngũ CSKH của ShopeeFood, bằng cách liên hệ qua email: merchantsupport@foody.vn với các thông tin như bên dưới.

Gửi đến email: merchantsupport@foody.vn

Tiêu đề Email: 
[Tên Quán] - ShopeeFood Hỗ trợ 

Nội dung:
- Tên quán trên ShopeeFood:
- Địa chỉ quán:
- SĐT quán: 
- Link quán trên ShopeeFood:
- Vấn đề cần hỗ trợ (VD: thêm món mới, chỉnh sửa vị trí danh mục,...):
- Nội dung cần cập nhật:

 

Đánh dấu yêu thíchFavorite