Thêm Topping cho món

1. Quy trình thêm/chỉnh sửa Topping cho món 

quy trình thêm/chỉnh sửa topping cho món2. Tạo Topping

cách tạo topping món trên ShopeeFood

3. Liên kết Topping cho món

Để liên kết Topping cho món, Quán vui lòng gửi báo cáo tại BIỂU MẪU 1 với đầy đủ thông tin theo yêu cầu để được hỗ trợ.
những lưu ý khi gửi báo cáo liên kết topping

4. Chỉnh giá Topping đang liên kết

Trường hợp Quán cần chỉnh sửa giá Topping hãy gửi yêu cầu tại BIỂU MẪU 2 để ShopeeFood hỗ trợ cập nhật.

5. Xóa Topping đã liên kết

Trường hợp cần xóa Topping đã liên kết, Quán có thể chủ động thao tác tại Ứng dụng Shopee Partner theo hướng dẫn sau.
tắt topping đã được liên kết với món
Ngoài ra, Quán cũng có thể gửi email tìm kiếm sự trợ giúp từ Đội ngũ CSKH của ShopeeFood, bằng cách liên hệ qua email: merchantsupport@foody.vn với các thông tin như bên dưới.
 

Gửi đến email: merchantsupport@foody.vn

Tiêu đề Email: 
[Tên Quán] - ShopeeFood Hỗ trợ 

Nội dung:
- Tên quán trên ShopeeFood:
- Địa chỉ quán:
- SĐT quán: 
- Link quán trên ShopeeFood:
- Vấn đề cần hỗ trợ (VD: thêm món mới, chỉnh sửa vị trí danh mục,...):
- Nội dung cần cập nhật: