Nguyên nhân gây đơn xấu là gì?
Những nguyên nhân chính từ khâu vận hành của Quán như: hết món, sai giá, sai món, thiếu món, Quán không xác nhận đơn... sẽ dẫn đến những trải nghiệm không tốt cho Khách hàng và Tài xế.

Xem thêm: Bí quyết hạn chế đơn xấu
Đánh dấu yêu thíchFavourite
Bài viết trước
Bài viết sau
Các bài liên quan
Đơn xấu là gì?