Đơn xấu là gì?
Với các Quán kinh doanh trên ShopeeFood, trải nghiệm khách hàng được thể hiện thông qua các đánh giá từ Khách hàng mà Quán nhận được và tỷ lệ đơn xấu của Quán trong mỗi tháng.

Đơn xấu được định nghĩa là những đơn hàng tuy Quán đã hoàn tất giao cho cho tài xế, nhưng đã gây ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm Khách hàng do khâu vận hành của Quán.
Đánh dấu yêu thíchFavourite
Bài viết trước
Bài viết sau
Các bài liên quan
Nguyên nhân gây đơn xấu là gì?