Hoàn thiện hồ sơ Quán trên ShopeeFood

Hoàn thiện hồ sơ Quán là bước đầu tiên trong hành trình kinh doanh trên ShopeeFood. Việc có một cửa hàng đầy đủ thông tin, hình ảnh món ngon mắt sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy và lựa chọn gọi món của Quán.
Hoàn thiện hồ sơ Quán trên ShopeeFood
Thiết lập hình ảnh Quán trên ShopeeFood
Thiết lập thực đơn
Đánh dấu yêu thíchFavourite