Đơn đặt trước là gì?
Đơn đặt trước là các đơn hàng được khách đặt sau khi quán đã hết giờ kinh doanh trên ShopeeFood.
Các đơn đặt trước sẽ được hiển thị ở Mục Đặt trước trên Ứng dụng Shopee Partner
Đơn đặt trước là gì
Đánh dấu yêu thíchFavourite
Bài viết trước
Bài viết sau
Các bài liên quan
Có thể từ chối Đơn đặt trước không?