Có thể từ chối Đơn đặt trước không?
Quán có thể thao tác từ chối Đơn đặt trước trên Ứng dụng Shopee Partner

Từ chối Đơn đặt trước
Quán nhấn vào xem chi tiết đơn hàng, nhấn 'Huỷ' và chọn lý do từ chối đơn hàng. 
Đánh dấu yêu thíchFavourite
Bài viết trước
Bài viết sau
Các bài liên quan
Đơn đặt trước là gì?