Hướng dẫn rút tiền thủ công tại Shopee Partner

 (Dành cho Đối tác sử dụng hình thức rút tiền thủ công trên Shopee Partner)

Để truy cập tính năng thanh toán và rút tiền thủ công, Quán cần sử dụng tài khoản liên kết với số điện thoại trên hợp đồng đăng ký kinh doanh và thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt mã PIN

cài dặt PIN
Bước 2: Cài đặt hình thức thanh toán 
cài đặt hình thức thanh toán
Bước 3: Rút tiền thủ công
rút tiền thủ công
Đánh dấu yêu thíchFavorite